دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
ژورنال کلاب
  • فرم ها
تغذیه بالینی
  •  بررسی نقش مواد مغذی( ریز مغذی ها و درشت مغذی ها ) در سلامت و بیماری
  • بررسی نقش مکمل های غذایی در سلامت و بیماری
  • بررسی نقش آنتی اکسیدانها در پیشگیری از بیماریهای متابولیک
  •  بررسی تداخلات مواد مغذی
تغذیه جامعه
  • بررسی تاثیر آموزش های تغذیه ای بر اصلاح رفتارهای غذایی
  •  اپيدميولوژي تغذيه، كمبود حاشيه اي ريز مغذي ها، اثرات دراز مدت سوءتغذيه
 تغذیه سلولی ملکولی
  •  بررسی بر هم کنش ژن، غذا، بیماریهای مزمن و متابولیک
  • تغذیه و ایمنی
لینک دانشگاه خارجی (AUB) که گروه باآن ها در ارتباط است و همکاری مشترک دارد: